Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се произнесе по имотните казуси финансовия министър Владислав Горанов. Антикорупционният орган обяви, че не открива конфликт на интереси.

Става дума за два казуса, тръгнали от медиите – за апартамента, обитаван от семейството му и предоставен от неговия кръстник Иван Сариев, чийто син пък започнал работа в Министерството на финансите, както и за луксозна вила на съпругата на кръстника, чийто строеж, твърди се, бил надзираван от Горанов, който след това и посещавал имота.

По отношение на апартамента се посочва, че от юли 2012 г. до ноември 2018 г. Владислав Горанов е плащал сметките, таксите и данъците на имота, докато за вилата няма данни Горанов да е ползвал имота.

Според КПКОНПИ събраните документи и свидетелства показват, че няма наличие на частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба и упражнено властническо правомощие, повлияно от частния интерес.

От антикорупционния орган посочват, че кръстникът и министърът не са свързани лица по смисъла на закона и няма данни фирми, свързани с Иван и Снежана Сариеви да са печелили обществени поръчки в системата на МФ и по Инструмента Шенген, като единствено има данни за договор с община от 2010 г. и над решението на местната власт министерството няма контрол.

В решението на КПКОНПИ се подчертава, че синът на Сариев е бил назначен в Министерството на финансите в изпълнение на всички законови изисквания и процедури и не е получавал възнаграждение, което да се различава от това на колегите му в дирекция „Икономическа и финансова политика”. Няма и данни да е работил по обществени поръчки, свързани с фирми на семейството.