Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) установи, че бившият директор на Българския енергиен холдинг Петьо Иванов е бил в конфликт на интереси, защото същевременно с този пост е бил и в борда на „Булгаргаз”, информира БНР.

На Иванов е наложена глоба от 15 хил. лв. Постановено е отнемане на получените доходи за проверявания период, чийто размер обаче не се посочва.

Петьо Иванов заяви, че не е съгласен с решението на Антикорупционната комисия и ще го обжалва.

В момента в бордове и ръководители на енерийни дружества са и тримата членове на БЕХ. От енергийното министерство отказват коментар.