Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е обявила за служебна тайна всички свои решения за образуване на производство за отнемане на незаконно придобито имущество. Това съобщават от Антикорупционния фонд (АКФ).

Според организацията решението е взето през 2018 година, но е в нарушение на закона.

От АКФ посочват, че информацията за решенията на КПКОНПИ по никакъв начин не уврежда интересите на държавата, а дава възможност на обществеността да формира мнение за фактите и изводите, въз основа на които КПКОНПИ инициира производства за отнемане на имущество на граждани.

Също така информацията подлежи на публикуване в Държавен вестник, веднага след образуване на делото по иск на КПКОНПИ, допълват от Антикорупционния фонд.