За работа на официални празници се полага минимум двойно възнаграждение, напомниха от Главната инспекция по труда (ГИТ) във връзка с наближаващите Коледа и Нова година.

За тази година официални празници са 24, 25 и 26 декември, както и 1 януари. Тъй като Бъдни вечер – 24 декември, е в неделя почивен (неприсъствен ден) е и 27 декември – сряда. Работата на неприсъствен ден се заплаща както в почивен – увеличението е със 75%.

За работа на Нова година допълнително са заплаща само 1 януари, който е официален празник.

Когато в празнични дни се полага труд по график при сумирано изчисляване на работното време, той не е извънреден. В тези случаи се заплаща единствено двойна надница за работата на официалните празници.

От ГИТ напомнят също на работниците и служителите, че когато работят в празнични и почивни дни, те трябва да имат писмени доказателства за това. Такива са заповедта за възлагане на извънреден труд, с която трябва да са запознати поне 24 часа по-рано, или поименният график, който се изготвя за целия период на сумираното изчисляване на работното време.