Почти всяка болница разполага с централна кислородна инсталация. Чрез нея кислородът достига до болничната стая. А специално устройство се овлажнява и дозира.

Снимка: bTV

91-годишният Кръстьо Христов е един от пациентите на кислородолечение в Първа многопрофилна болница.

Не знае за инцидента в „Пирогов”, но има пълно доверие на лекарите тук.

Всеки втори пациент с белодробни проблеми тук се нуждае от кислородотерапия.

Снимка: bTV

„Подаването на кислород е по система. Системата има индивидуално ротаметри, които дозират дебита на кислородоподаването и този дебит трябва да бъде следен внимателно”, обясни доц. Златка Янкова, пулмолог в I МБАЛ – София.

Снимка: bTV

Кислородът пристига в стаите по тръби. Идва от специален резервоар, който се помещава в двора на болницата. Достъп до него има само кислородният техник на болницата.

Негово задължение е всеки ден да докладва за изправността на уредбата.

Снимка: bTV

„Този съд се зарежда периодично от течен кислород. Който в следствие на този изпарител се превръща в газообразно състояние и захранва болницата там, където има нужда”, поясни Валентин Семовски, кислороден техник в I МБАЛ – София.

Сертифицирана фирма поддържа съоръжението. Веднъж на 4 години Държавната агенция за метрологичен и технически надзор прави изпитание на резервоара.

„Изпразва се, повишава се налягането вътре в съда, за да се види дали отнякъде не изтича газ или кислород, съответно”, каза маг. инж. Григор Къшов, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Агенцията обаче не контролира кислородната инсталация в сградата. Тя трябва да се надзирава от служител на болницата, директора и сертифицираната фирма.

Терапията с кислород е незаменима за голяма група пациенти. Благодарение на нея животът им може да се подобри и удължи.