Кой носи отговорност при инциденти с пътни съоръжения?