Вицепремиер по управление на европейските средства в кабинет №100 на България Атанас Пеканов представи част от приоритетите си в рамките на служебния кабинет. 

"На първо място в моите приоритети като заместник министър-председател по управление на европейските средства стои успешната и по-ефективна работа, свързана с реформите, законопроектите и инвестициите, включени в Плана за възстановяване и устойчивост. През миналата година с моя екип работихме активно върху този стратегически документ, а днес трябва да гарантираме, че България се справя на ниво с дейностите по изпълнението му. Считам, че трябва да ускорим и подобрим работата в тази посока с фокус върху осигуряване на първото плащане", написа той във "Фейсбук". 

Според него е много важно до края на годината страната ни да изпълни редица задължителни стъпки, сред които приемане на заложени по Плана законодателни промени.

"За да спазим срока, ние ще координираме работата на министерствата, за да подготвят текстовете, които да влязат за гласуване веднага след свикването на Народното събрание. Необходимо е да бъдат обявени тръжните процедури по няколко от най-важните проекти. Трябва да се ускорят и процедурите по отношение на оперативните програми. Важно е да си дадем сметка, че за България не е достатъчно да прави малки крачки – в среда на световна конкуренция за кадри и инвестиции, трябва ударно да работим за настигане и изпреварване на другите страни", обясни Пеканов в социалната мрежа. 

Относно европейските финанси той смята, че трябва да има прозрачносъ и справедливо използване на средствата.

"В сферата на европейското финансиране, и по Плана, и в текущия програмен период, средствата трябва да се използват смислено, прозрачно и справедливо. За да гарантираме това и с цел да бъдат ограничени евентуалните нецелесъобразни практики, в идните месеци предстои да се изработят и приемат важни подобрения в сферата на обществените поръчки, да се обявят новите правила за кандидатстване по европейските програми в текущия програмен период, да се засилят антикорупционните механизми, включително и чрез изменения и подобрения в структурата на КПКОНПИ. Време е да положим основите за едни по-силни институционални механизми за борба с лошите практики.", пише Пеканов. 

Той акцентира и на ОИСР и Еврозоната: 

"Темата за Европа остава централна за мен. Намираме се във времена на криза, на притеснения за световната икономика, както и на засилване на интеграцията сред европейските страни по редица въпроси. България не може да си позволи да остане извън тези процеси и не бива повече да бъде в периферията. Ще работим активно, за да сме все по-подготвени да бъдем част от центъра на Европа - да станем членове на ОИСР и на Еврозоната. За мен лично е от изключителна важност да продължим техническите процеси по подготовка на приемане на еврото – в това число всички инструменти, които да защитят гражданите от повишаване на цените. Редица процеси и критерии трябва и могат да бъдат изпълнени и служебният кабинет разполага с всички механизми, за да придвижи напред тази жизненоважна за страната ни тема."