Учениците, които желаят да видят своите работи от държавните зрелостни изпити, могат да го направят в срок до 15 юни, включително. Те могат да се запознаят с информацията за оценките си в училището, в което завършват 12. клас.

Запознаването с работата става след представяне на документ за самоличност и в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия.

Резултатите от изпитите може да видите ТУК.

Средният резултат на випуск 2023 на задължителната матура по български език и литература е 50,14 точки, което отговаря на оценка добър 3,93. Резултатът е съизмерим, но малко по-нисък - с около 2,5 точки, от този през предходната година, съобщиха вчера от МОН.

С близо 2500 повече са и зрелостниците, положили втория задължителен изпит по профилиращ предмет. Зрелостниците са се явявали най-много на философия (80,3%) и английски език (69%). Най-малко на информатика (4,2%) и химия и опазване на околната среда (1,8%).

Усредненият резултат от този изпит е 62,11 (съизмерим и малко по-висок от този в предходната година). Той отговаря на оценка добър 4,48.

С две пълни шестици са 30 зрелостници, а с две отлични оценки 1086 зрелостници. Две слаби оценки имат 1050 младежи. Максимален брой точки – 100 на някои от изпитите са постигнали 50 зрелостници.