КНСБ, съвместно с Европейската конфедерация на профсъюзите, призовава европейските институции да предприемат решителни действия да защитят правото на сдружаване и колективно договаряне, както и да сложат край на практиките за антисиндикална дейност. Това се посочва в съвместен призив на КНСБ и ЕКП, разпространен от пресцентъра на синдиката.

КНСБ се обръща с този призив и към българското правителството и представителите ни в Европейския парламент. Една от най-важните конкретни крачки в тази посока е подготвяната Директива за адекватните минимални работни заплати в ЕС и насърчаването на колективното договаряне, смятат от Конфедерацията.

От КНСБ искат чрез нея да се забранят практиките за разрушаване на синдикатите, да се гарантират защита от преследване заради синдикално членство и достъпът на синдикатите до работните места.

Според ЕКП и КНСБ антисиндикалните практики са факт в цяла Европа. Синдикалистите често стават жертви, задържани са или им е отказвано правото на достъп до работните места, както и комуникация с работниците, които представляват.

От години КНСБ настоява за криминализиране на деянията, насочени срещу конституционното право на сдружаване, за засилване на контрола на институциите.

Индексът на Международната конфедерация на профсъюзите "Глобални права 2020" показва, че 38 на сто от европейските държави са изключили работниците от правото да се присъединят или да създадат профсъюз, 56 на сто не са спазили правото на колективно договаряне и не по-малко от 72 на сто са нарушили правото на стачка.

КНСБ и ЕКП настояват определението за "колективно договаряне" в директивата да се отнася само до преговори между работодатели и синдикати, а не до неопределени "работнически организации".

Работодателите трябва да бъдат възпрепятствани да се намесват във вътрешните работи на синдикатите и да плашат работниците, за да спрат присъединяването им към синдикатите.

За да бъдат ефективни националните планове, които всяка страна ще изготви с цел увеличаване на обхванатите от колективен трудов договор, ЕС трябва да изиска от всяка държава да гарантира, че зачита правото на колективно договаряне, по-специално на секторно ниво, смятат синдикалистите.

КНСБ и ЕКП поставят и други искания за промени в законодателството на ЕС, така че само компании, които зачитат правото на работниците на колективно договаряне и имат колективни трудови договори, да имат достъп до обществени поръчки, безвъзмездни средства и финансиране.

Държавите членки следва да гарантират, че нестандартните и самостоятелно заетите работници не са възпрепятствани да се организират заедно в синдикати и да сключват колективни трудови договори, смятат от КНСБ и ЕКП.