Ще бъдат застрашени човешки животи заради финансовите съкращения в бюджета на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”. За това алармира Управителният съвет на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец”.

Според тях се отнемат близо 7 млн. лв. от „и без това оскъдния бюджет”.

Синдикатът на пожарникарите допълват, че нито едно от ръководствата на МВР през последните 10 години, не е изпълнило задължението да осигури здравословни  условия на труд на служителите си.

„Липсата на годни защитни облекла и съоръжения увеличава риска от професионални заболявания, неслучайно в докладите по заболеваемостта на служителите от МВР не фигурира статистика за броя на заболелите огнеборци и спасители. В резултат на безхаберието на ръководствата на МВР, болшинството от пожарникарите и спасителите са оборудвани със стари и негодни за употреба защитни средства и са принудени да ги закупуват сами”, посочва Венцислав Станков, президент на синдиката.

Пожарникарите са на мнение, че недостигът на средства за поддържане на наличната техника, създава предпоставки за забавена реакция при възникнали произшествия и риск за живота и здравето на гражданите, както и големи материални загуби. 

Синдикатът на огнеборците заявява, че искат промяна в бюджета на Дирекцията най-късно от месец април 2019 г.