Кметът на Благоевград Румен Томов може да бъде отстранен от длъжност. Причината е, че не е спазил законовия срок за заличаване на фирмата си и не е уведомил общинския съвет за предприетите от него действия в тази посока, информира БНР.

Бившият кмет на града Атанас Камбитов е сезирал Общинската избирателна комисия за случая.

Томов е прехвърлил фирмата, на която е бил едноличен собственик, на сина си, но под друго име и с друг ЕИК, като е пропуснал да заличи в срок старото си дружество и фактическото си положение в него, пише в сигнала на бившия градоначалник.

Общинската избирателна комисия е започнала разследване и е поискала документи от Търговския регистър и от общинския съвет.

„Към дата 4.12. справката от Търговския регистър показва, че няма подадено заявление по съответния образец, с което се желае заличаване на търговеца от регистъра, както и писмото от общинския съвет показва, че към 12 декември 2019 г. няма постъпило уведомление до общинския съвет от г-н Томов, с което да ги е известил, че е започнал тази процедура по прекратяване на дейността и заличаване на търговец“, коментира Мартин Бусаров, председател на ОИК – Благоевград.

Румен Томов в тридневен срок може да изпрати своите съображения и документи по започналата процедура за  отстраняването му от поста, след което ще бъде взето и решението „за” или „против” прекратяване на правомощията му.