Независимост и екипност са двете условия, при които служебният министър на икономиката би приел да остане на поста в следващ кабинет, коментира той пред журналисти.

Кирил Петков допълни, че финансовото и икономическото министерство трябва да са в комплект. „Според мен ние имаме готов екип, който би влязъл, ако му се даде тази възможност, но това е само хипотетично, никой не е говорил с нас“, изтъкна служебният министър. Той добави, че не са му били предлагани други постове, нито е имал разговори да бъде част от следващия кабинет.

Служебният министър на икономиката връчи днес три сертификата клас А по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) на "Тракия глас България" ЕАД, "Готмар" ЕООД и "Теклас- България" ЕАД.

Общият размер на инвестициите е 55,182 млн. лева и се очаква по проектите да бъдат разкрити около 240 нови работни места.

Тези инвестициите ще са в Търговище, Съединение и Враца, региони, които по думите на Петков, биха се радвали на по-големия икономически растеж.

Инвестицията на "Тракия глас" е в Търговище, в цех за крайна обработка на прави стъкла, произвеждани от фирмата, които са изцяло за износ, а стойността на инвестицията е 27,382 млн. лева. "Готмар" прави две инвестиции - за електроуреди, и за фотоволтаична централа, каза министърът и допълни, че разширението на производство става в Съединение, а 90 процента от продукцията ще е за износ. "Теклас- България" ще инвестират 10 млн. лева в разширение на производството във Враца и продукцията ще е изцяло за износ.