Комисията за финансов надзор работи по четири проверки на дейността на „Еврохолд България“ АД и на дейността на три застрахователни дружества от групата на холдинга.

Проверяват се финансовото състояние и капацитета на дружествата с оглед на бъдещи придобивания.

Проверките са във връзка с с намерението за предстоящи придобивания на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД  и „ЧЕЗ Електро България“ АД от „Еврохолд България“ АД, се посочва в съобщение на комисията.

КФН ще предостави до края на настоящата седмица – 28 юни, констатираните факти и обстоятелства на Главната прокуратурата и Държавната агенция „Национална сигурност“, с цел информираност и обективност.

Комисията също така поема отговорността да информира обществеността за момента на приключване на проверките.