Комисията за енергийно и водно регулиране разреши на "Еврохолд България" да придобие мажоритарен дял от "ЧЕЗ Разпределение България" АД, съобщават от регулатора.

Сделката вече беше одобрена от Комисията за защита на конкуренцията на 29 октомври миналата година. По този начин "Еврохолд" има всички необходими регулаторни изисквания за придобиването на 67% от активите на "ЧЕЗ Разпределение България".

"Еврохолд" обяви покупката на бизнеса на чешката компания у нас в края на 2019- г., но сделката беше блокирана от антимонополния орган. След съдебно дело и ново произнасяне, продажбата все пак беше одобрена. Сега регулаторът съобщава, че решението му по сделката е последно след тези на финансовите и разузнавателните институции, но че то може да бъде атакувано в съда.

"Еврохолд" ще придобие контрол над бизнеса на "ЧЕЗ Груп" в България чрез своята дъщерна и специално създадена за целта Eastern European Electric Company B.V. (EEEС).

“Разрешителните от антимонополния орган и енергийния регулатор ни позволяват да пристъпим към финансирането и финализирането на сделката. Имаме подкрепата на глобални инвестиционни банки с богат опит в подобни сделки, които ще обезпечат необходимия заемен капитал. След завършване на придобиването ще работим за създаването на силна регионална ютилити компания,” коментира Васил Стефанов, ръководител “Придобивания и сливания” в "Еврохолд България".

Следващите стъпки по реализирането на сделката са подписването на договорите за финансиране и прехвърлянето на акциите. Финансирането ще бъде осигурено чрез собствени средства и заемен капитал от водещи глобални инвестиционни банки.