Комисията за енергийно и водно регулиране предлага намаление на цената на парното и топлата вода от 1 април с между 8 и 25 на сто. Прогнозата е заради поевтиняването на природния газ с 40%.

Най-осезаемо ще усетят поевтиняването в София, където се предвижда намаление с 25%. Във Враца сметките за топла вода и парно ще намалеят с 21%, а във  Велико Търново със 17%. В Разград, Бургас Плевен и Пловдив цените ще са с между 16 и 12 на сто по-ниски. Най-малко ще е  намалението във Варна - 8 на сто.

Новите цени ще се обсъдят следващата седмица, а след това ще бъде взето и окончателното решение. Комисията за енергийно и водно регулиране не предвижда промени на цените на тока за април.

На 3 март държавната компания „Булгаргаз“ се договори с руската „Газпром Експорт“ да намали цените на природния газ със задна дата от август 2019 г.

Съществуващото към момента законодателство не позволява на КЕВР да определи по-ниски цени на газа и парното със задна дата, така че и потребителите да се възползват от намалението.

"По подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление е изготвен доклад, в който е посочено, че данните и документите по заявлението и направените въз основа на тях изчисления водят до формиране на цена за м. април 2020 г., по която общественият доставчик следва да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, в размер на 26,21 лв. за мегават час (без акциз и ДДС)".

Последното, от своя страна, съставлява намаление със 17,83 лв. за мегават час или с 40,49% в сравнение с действащата цена от 44,04 лв. мегават час (без акциз и ДДС).

Освен това, комисията намалява и цените на тока произвеждан от топлофикациите. Това обаче няма да се отрази на битовите сметки, показват разчетите на КЕВР.