Обмисля се въвеждане на диференцирана цена на ВиК услугите, стана ясно на среща на регионалния министър Виолета Комитова с председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов.

Според предложението потребителите, които ползват до 3 куб. м вода месечно за един човек, каквато е общоприетата норма, ще плащат по една тарифа, а по-голямото количество ще се заплаща на различна, по-висока цена.

"Работим по проекта на Закон за ВиК и други нормативни актове с цел да осигурим на българските граждани вода, която е национално благо и стратегически отрасъл, на ниска, социално поносима цена", каза министър Комитова.

"Първата ни задача е насочена към защита на обществения интерес. Подкрепяме всяка такава идея", заяви Иван Иванов.

Предстои и провеждане на разговори на експертно ниво, на които ще бъдат дискутирани конкретни предложения за по-добра регулация на ВиК отрасъла.

По време на срещата стана ясно, че дружеството, което ще доставя електроенергия за ВиК холдинга и за ВиК оператори, вече е регистрирано по реда на Търговския закон и предстои да кандидатства пред КЕВР за лиценз.