Днес регионалният министър Виолета Комитова ще внесе отново документи за назначаване на временно ръководство на „Автомагистрали“ в Агенцията по вписванията.

До казуса се стигна, след като преди ден Софийският градски съд спря повторно вписването на ново ръководство на държавното дружество.

Преди няколко дни същият съд спря за първи път вписването по жалба на старото ръководство, начело със Стоян Беличев.

Регионалният министър Виолета Комитова е поискала повторно смяна на ръководството в петък, но същия ден съдът е определил ново спиране на регистрацията и отново причината е жалба от Беличев и останалите членове на ръководството на дружеството.

Според съдията е необходимо първо решаване на спора по жалбите по същество, преди да се види дали да се впише новото ръководство.