Карантината поставя на изпитание децата със специални образователни потребности в малките населени места. Само в Пловдивско те са стотици с двигателни, слухови и зрителни затруднения на възраст от 3 до 18 години.

5-годишната Мария се учи да общува:

"Тя се роди с двустранна невросензорна  глухота. В момента  е би-полярно имплантирана с кохеларен имлант. Трябва много рехабилитация – слухово-речева", каза майката на Виктория Антонова.

За да проговори правилно, заниманията на Мария със специален педагог не бива да бъдат пропускани, въпреки карантината:

"Сега й е трудно, но благодарение на технологиите, чрез интернет-връзка стават тези уроци", допълни майка й.

Като Мария са още близо 300 деца в Пловдивска област. В село Милево кметицата разпечатва учебните материали от ресурсния учител, и ги дава на родителите.

Те не разполагат нито с електронно устройство, нито с достъп до интернет.  Детето ги попълва -  в края на седмицата отново кметът на селото ги снима с телефона и препраща на учителя.

В друго село до Пловдив кметът отказал да съдейства.

Децата със специални образователни потребности имат нужда от ежедневна рехабилитация и грижи, за да усвоят необходимите житейски умения.