Остава една стъпка до влизането на страната ни в Банковия съюз и в чакалнята на еврозоната.

Това стана ясно от думите на финансовия министър Владислав Горанов, ден след като премиерът обяви, че подновяваме усилията в тази посока. 

Единственият правилен ход за излизане от кризата, свързана с COVID-19, е подновяване на усилията за влизане в чакалнята на еврозоната. Това ще ни гарантира използване на паричен ресурс от Европа, обясни премиерът. 

Финансовият министър пък каза, че вече са водени разговори и че ангажиментите, поети от страните в преговорния процес, остават непроменени както и предварително одобреният план за това. 

"Остава само една стъпка, зa да бъде изпълнен напълно, следващите седмици ще работим интензивно за изпълнение и на последния елемент от този план. Имаме уверението, че ангажиментите от наша страна и на нашите партньори са непроменени и ако си свършим работата в указания график ще успеем да се присъединим едновременно към банковия съюз и ERM“, посочи Горанов.

Последната стъпка, по думите на финансовия министър, е още една банка от подложените на стрес тестове миналото лято, да покрие критериите за капитал за влизане в Банковия съюз.