Антикорупционната комисия видя нередности в обществената поръчка на Община Варна за нови електрически автобуси. Според тях е извършено корупционно престъпление от лица, заемащи висши публични длъжности, но не се назовават поименно.

Допълва се, че КПОНПИ са предали на прокуратурата материалите от проверката. На 18 ноември Антикорупционната комисия влезе в Община Варна след сигнал.

Поръчката е от 2021 г. на стойност 85 млн. лв. Парите са отпуснати безвъзмездно по програма „Околна среда“ за купуването на 60 е-автобуса и 60 зарядни станции за тях.

В хода на разследването са иззети документи и са разпитани длъжностни лица, включително от кмета на общината Иван Портних, както и от двама от заместниците му. 

Снети са обяснения и от управителите на фирми, които в хода на процедурата са били отстранени от участие, от изпълнителния директор на общинското дружество „Градски транспорт“ ЕАД и от служители в същото дружество.

КПКОНПИ са установили: „Неправомерни действия от лице, заемащо висша публична длъжност, при определяне на състава на екипа за управление на проекта. Установено е също, че е оказвано въздействие на член на комисията по избор на изпълнител в полза на конкретна фирма. В резултат на това, кандидатите не са били обективно оценявани и е допуснат само един от тях“.