Прогнозата и данните за поленовия фон се изготвят всяка седмица от Мариела Христова - биолог от лаборатория "Алергия" към НЦЗПБ (Националният център по заразни и паразитни болести). 

ЦЪФТЕЖ НА ГАБЪР

Все още цъфтят брезата и габърът, които са силно алергизиращи.

ЦЪФТЕЖ НА ЧИНАР

Във въздуха вече има и прашец от чинар и дъб.

Това са по-слабо алергизиращи видове, в сравнение с брезата и габъра.

ЦЪФТЕЖ НА ДЪБ

През втората половина на новата седмица очакванията са за превалявания само на отделни места. Така въздухът няма да може да се изчисти от цветния прашец и концентрацията му във въздуха ще се повиши.