Деян Стратев е новият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните.

Той е назначен на поста със заповед на премиера Стефан Янев. Досегашният ръководител на БАБХ Паскал Желязков е освободен от министър-председателя. Не се посочват мотиви за кадровата промяна.

От Министерския съвет посочват, че Стратев е доцент по ветеринарно-санитарна експертиза в Тракийския университет в Стара Загора.

Преминал е през различни допълнителни обучения в Италия, Словакия и Турция.

Уточнява се, че притежава допълнителна квалификация по експертиза и контрол на храните, както и че Владее отлично английски език.