Кабинетът прие и публикува управленската си програма за периода 2017 – 2021 г.

Тя обхваща 20 области, за които правителството набелязва 65 приоритета и 902 мерки, чрез които ще реализира основните приоритети на коалицията ГЕРБ – Обединени патриоти.

Като общи основни цели на коалиционното правителство са посочени: доходи, сигурност, икономически прогрес, свобода и демокрация, сила на предприемаческия дух, прозрачност на управлението.

В социалната и демографска политика е заложено постигане на по-висок жизнен стандарт чрез партньорство с бизнеса, гражданите и социалните партньори. Целта е да има устойчиво нарастване на доходите и повишаване на жизнения стандарт.

Сред мерките за тази цел е разработването и приемането на критерии и показатели за определяне на минималната работна заплата; договарянето ѝ по общоприет от социалните партньори механизъм; достигане на равнище на минималната работна заплата от 650 лв. в края на мандата; създаване на условия за ръст на икономическата активност, който ще позволи достигане на равнище на средната работната заплата до 1500 лв. в края на мандата.

Заложено е и повишаване на доходите на пенсионерите чрез повишаване на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, което ще доведе до повишаване и на минималните размери на останалите пенсии за трудова дейност.

Предвижда се eжегодно индексиране на минималния осигурителен доход на самоосигуряващите се; повишаване на размерите на пенсиите за трудова дейност чрез ежегодно увеличаване на тежестта на всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула.

Правителството потвърждава ангажимента си за удвояване на учителското възнаграждение до края на мандата на правителството.

Основна цел на България е по-нататъшната интеграция в Европейската финансова инфраструктура, пише още в програмата, където се заявява, че Еврозоната и единният банков съюз са естествения ни път на развитие, след като страната ни бъде приета във Валутен механизъм II (ВМ II). До тогава Валутният борд остава без алтернатива за гарантиране на финансовата и макроикономическа стабилност, пише в програмата.

През периода на това управление правителството се ангажира да запази данъчните ставки на преките данъци и съществуващите данъчни облекчения.

Сред приоритетите в програмата е и създаване на нов ред за преследване на корупцията и противодействие на престъпността, като сред целите е постигане на трайни и устойчиви резултати в борбата с корупцията и организираната престъпност; за независимост на съдебната власт.

Като мярка е посочено приемането на нов Антикорупционен закон, който ще обедини фрагментираното законодателство и ще създаде единен антикорупционен орган на основата на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество.

Сред целите в програмата е изграждане на модерна и безопасна пътна инфраструктура и завършване на магистралния пръстен на страната.

Приоритет в програмата на кабинета е и премахването на административната тежест за бизнеса чрез въвеждане на принципа на „мълчаливото съгласие” и принципа на „една информация в една администрация”, както и подкрепа за развитието на икономически зони чрез финансиране на мерките за насърчаване на инвестициите.

Други приоритети на кабинета са гарантиране на енергийната сигурност на страната чрез продължаване на проучванията в дълбоко Черно море и чрез диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ; запазване и развитие на капацитета на ядрената енергетика, но и развитие на нови икономически ефективни проекти, създаващи възможност за екологично нисковъглеродно производство на енергия.

Вижте пълната програма тук: