Ясен Тодоров бе избран за председател на етичната комисия на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. В понеделник той подаде оставка от същия пост, но в „голямата” комисия на ВСС, която отговаряше за съдии и прокурори преди разделянето им с конституционни промени.

По думите на Тодоров, за обвинителите вече има както етична, така и дисциплинарна комисия, която пък е с председател Незабравка Стоева.

До създаването на съответните етични комисии към колегиите на съвета – голямата, досегашната комисия по професионална етика и превенция на корупцията продължава да работи по досегашния ред. Неин председател ще е Даниела Костова от съдийската колегия, а Ясен Тодоров ще остане като редови член.

„С оглед на това, че аз съм разпределен с решение на съвета в прокурорската колегия, и с оглед на това, че в обществото беше налагано мнението, че едва ли не прокуратурата се бърка и меси в управлението на съдилищата счетох, че е редно до края на работата на тази комисия - този край е пряко свързан с избора на съдийска етична комисия - да не оглавявам аз тази комисия, да не я администрирам, а това да се върши от човек, който е член на съдийската колегия“, каза кадровикът.

След създаването на отделните етични комисии работата по неприключилите проверки продължава, но в съответните комисии. Именно с това вече ще се занимава Ясен Тодоров на новото си поприще.