Извозени са опасни химикали, складирани в бившия военен завод "Гаврил Генов" във Враца, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Изваждането на веществата, съхранявани в склад на бившето предприятие, е станало вчера в присъствието на експерти от РИОСВ – Враца.

Снимка: bTV

Калиев перхлорат, живачен оксид и манганов карбонат са изкарани и извозени за обезвреждане и последващо третиране от лицензирани фирми.

През януари ДАНС и екониспекцията откриха десетки сандъци с химикали и червен живак в стъклени опаковки в бившия военен машиностроителен завод.

Снимка: bTV

На място бяха извършени проверки и взети проби. 

В около 70 дървени сандъка на 30 години са се съхранявали опасни химикали.

Снимка: bTV

Сред тях има калиев перхлорад, цианидни съединения, окислители и червен живак в стъклени шишета, от който според експертите, ако попаднеат в недобросъвестни ръце, може да се направят взривни вещества.