4 863 деца и ученици на възраст от 5 до 16 години в Сливенско не са записани на училище.

Близо 4000 от тях са посещавани на адрес в предходни учебни години, съобщават от местните власти.

Според тях вероятно повечето от децата са в чужбина или родителите им работят в различни градове на страната.

57 екипа за обхват с участието на учители, РУО, общините, МВР и социалните служби ще изясняват всеки конкретен случай.

От началото на новата учебна година са извършени 530 посещения на адрес.

Родителите, чиито деца имат над 5 неизвинени отсъствия ще изгубят право на социални помощи за една година.