Рязко се увеличава осъзнатата преценка за завишен риск от заразяване с COVID-19, като 60% считат, че рискът е почти без възможност от избягване, показват данните от проучване на БАН. То е направено онлайн с 673 изследвани лица, като въпросникът е разпространяван чрез социалните мрежи и сайтове в интернет.

Данните показват още, че 6% от хората от извадката вече са прекарали болестта, 5% - в момента боледуват, а 89% от анкетираните казват, че не са преболедували COVID-19. 

Сред участниците в проучването има дълбоко разделение по отношение на доверието в информацията за пандемията. Това само по себе си прави управлението на кризата много сложно. 

В най-голяма степен се наблюдава обръщане на тенденцията по отношение на оценката на мерките, които се предприемат от държавата за борба с разпространението на коронавируса. От силно одобрение през март, когато 84% подкрепят мерките на правителството, се достига до 35% оценка в положителната част на скалата сега. 

Тревожността се връща в старите нива от началото на март 2020 г., когато средната стойност е 5,4 (по скала от 1 до 10), сравнено с настоящите данни 5,55.

Профилът на изследваните лица, които преживяват висока степен на тревожност, е на хора, които работят от дома си; на такива, които живеят в малки населени места; и на участници в изследването, които боледуват от COVID-19 към момента на провеждането му. 

Изследването не показва промяна на нивата на песимистични нагласи. Силно се скъсява разликата в отчитаните страхове спрямо COVID-19, като болест и икономическите последствия от кризата.

Намалява страхът от финансови проблеми, вероятно свързано с предприетите мерки от правителството и се увеличава страхът от COVID пандемията поради несигурността от ефективната работа на здравната система.