Лекарствата за диабет и антибиотиците вече ще се изписват от лекарите единствено по електронен път. Измененията в Наредбата за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти са публикувани в „Държавен вестник“ и влизат в сила от 16 октомври. 

До тези промени се стигна след десетките сигнали за недостига на лекарствени продукти и имат за цел да се справят с антимикробната резистентност.

От здравното министерство смятат, че ако антибиотиците са достъпни само след предписване от лекар, то те ще се използват по-рационално.

Друга причина за въвеждането на нормативните промени е водената от здравните власти политика по въвеждане на е-здравеопазването, чиято стратегическа цел е подобряването на общественото здраве, осигуряване на достъп до лекарства, повишаване на ефективността и намаляване на разходите на здравните услуги. 

С промяната се цели и недопускане на нерегламентирани практики, които биха довели до недостиг или липси на лекарствени продукти, което би застрашило живота и здравето на нуждаещите се пациенти, се казва още в мотивите на здравното министерство.