Публикувани са вече резултатите за второто класиране за гимназиите, съобщиха от МОН.

Кандидатите могат да ги проверят на https://infopriem.mon.bg/ с входящ номер и код.

Записването след второ класиране е на 21 и 22 юли. 

За участието в трето класиране местата от предходните не се запазват – кандидаства се за останалите свободни места.

Класираните ученици се записват в 8. клас в съответното училище, като подават следните документи:

– заявление до директора;

– оригинал на свидетелството за основно образование и копие от акта за раждане;

– оригинал на медицинското свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и в професионални паралелки в профилирани гимназии, в обединени и средни училища, както и за профила „Спорт“.