Първото класиране за прием в първи клас в София излиза днес. Общо 12 306 деца ще са първи клас в столичните училища през новата 2022/2023 учебна година.

Това съобщава Диян Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България.

Записването на приетите на първо класиране първокласници ще се осъществява от 6 юни до 17 юни, включително.

За прием в училищата в първи клас в София се кандидатства чрез Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата на Столичната община.

В информационната система има информация за общинските училища на територията на Столичната община, включително за прилежащите и граничните прилежащи райони, както и други полезни за кандидатстващите родители данни.