Съдиите избират свои представители за следващия състав на Висшия съдебен съвет.

За шестте места в съдийската квота се състезават 15 души.

За избрани се смятат кандидатите, получили повече от 50% от действителните гласове.

Ако няма такива, следва балотаж, който ще е на 26 юни.