От днес избирателите могат да проверят номера и адреса на секцията, в която ще гласуват на парламентарните избори на 4 април.

Проверка може да се направи на следния интернет адрес на ГРАО: https://www.grao.bg/elections/.

Избирателите могат да изпратят SMS на номер 18429, който е единен и за трите мобилни оператора. Цената на един SMS e 25 стотинки без ДДС.

В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения граждански номер.

Информация ще се предоставя и на телефон 0800 1 4726, който е безплатен за цялата страна.