Промените в Закона за енергетиката не отразяват напълно направените предложения от Комисията за енергийно и водно регулиране. Това коментира председателят на КЕВР Иван Иванов, след като парламентът гласува на второ четене поредната поправка в закона. Според Иванов, текстовете не дават ясен регламент как ще действа КЕВР по сделката за ЧЕЗ.

„За момента нямаме яснота, по причина, че нашето настояване в текстовете на закона, критериите и параметрите, по които КЕВР да вземе съответното решение, не беше направено. Очевидно решението по сделката ще се взема на базата на становища от всички държавни органи, които имат отношение“, обясни председателят на КЕВР.

Иванов поясни още, че все пак, ако законът влезе в сила в сегашния си вид, КЕВР ще поиска от чешките собственици в Прага официално да отговорят дали сделката е финализирана.

Той обърна внимание и на разширените правомощия, които се дават на Комисията от Народното събрание. С поправките експертите ще могат предварително да дават становища за сключването на големи сделки в сектора. „От една страна, изискването както по този текст така и по други с възлагане на допълнителни правомощия, може да се тълкува и като признание. От друга страна, обаче, новите задачи ще изискват допълнителен административен капацитет“, коментира Иванов.

Използвани са материали на БГНЕС