„Има такъв народ“ предлага законови промени, свързани с отговорността за анонимни публикации и финансирането с публични средства на доставчиците на медийни услуги. 

За целта са внесли промени в Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения.

В мотивите си вносителите посочват, че законопроектът цели нормативното закрепване на фигурата на главния редактор, който да носи отговорност в периодичните печатни издания и на доставчиците на медийни услуги, както и поставяне на нормативна граница на финансовия дял от общия бюджет на доставчик на медийни услуги или на периодично издание, който може да бъде с източник публични средства.

„Извежда се главният редактор в отделно каре и като отговорност. Когато в печатно издание бъде пусната информация от неизвестен автори или автор с псевдоним, който редакцията не може да установи, отговорността за публикацията носи главният редактор, а не само собственикът на медията“, обясни председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов, цитиран от БТА. 

Според него така главният редактор ще е в правото си да прецени дали да пусне неизвестна информация и да поеме риска да носи съответна отговорност. „Това означава голяма част от жълтата преса да не може да напише, че сте изяли баба си, с автор Пешо Гошев, който е неизвестен изпратен псевдоним“, коментира Йорданов.

В текстовете се регламентира горна граница на финансирането на медии с публични средства – до 5% процента от годишния им оборот. 

„Твърде много медии съществуват само на общински бюджет, да не говорим, че националните частни телевизии огромен процент от бюджета им се формира по линия на разни оперативни програми и всъщност те зависят реално от властта“, обоснова предложението Тошко Йорданов.

В действителност обаче публичните средства съставляват пренебрежимо малка част от приходите на големите частни телевизии. Според годишния финансов отчет на bTV за 2020 и декларацията й по чл. 7а от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги за 2020 г., този процент е около 1%.

По думите му медиите трябва да се борят на свободния пазар и да живеят от рекламите и стойността на продукцията си, а не да зависят от държавно финансиране.