Инспекция на изграждането на интерконектора между България и Сърбия. Министърът на енергетиката и директорът на „Булгартрансгаз“ ще проверят на място дейностите по свързването на газопреносните мрежи на двете страни.

След първата копка, която беше направена в началото на февруари и даде старт на строежа от българска страна, се очаква министърът на енергетиката Росен Христов и изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов да проверят напредъка на дейностите за изграждане на междусистемната газова връзка България-Сърбия.

Тръбата ще бъде дълга почти 170 килиометра, 62 от които на територията на България.
Интерконекторът тръгва от Нови Искър и ще се включва в сръбската газопроводна мрежа при град Ниш.

До 1,8 млрд. кубически метра газ годишно се очаква да текат по тръбата.

Тя ще е реверсивна - т.е. газовата връзка ще позволи, както да транзитираме синьо гориво към Сърбия и Унгария, така и при кризисни ситуации да внасяме газ от Западна Европа.

Христов посочи, че сроковете за изграждането на интерконектора ще бъдат напълно спазени и няма да има никакви отклонения от бюджета. Очаква се интерконекторът да бъде готов до края на октомври.

Работи се и по въпроса как да бъде компенсиран скъпият газ, който все още се намира в газохранилището в Чирен.

"Има европейска директива, съгласно която ние имаме ангажимент да запълним газохранилището определен график, който ние изпълнихме и тя предвижда възможността да направим такава компенсация", каза той.

В момента са запълнени 77% от газовото хранилище