В началото на отоплителния сезон ще имаме пълните количества азерски газ, през новата българо-гръцка връзка.

Днес националните енергийни оператори на двете страни връчиха на компанията, която изгради интерконектора - "Ай Си Джи Би", сертификата за независим преносен оператор. Газопроводът е с дължина 182 км, а капацитетът му е до 3 млрд. кубически метра газ.

Снимка: bTV

От Комотини синьото гориво ще стига до Стара Загора.

Там новият газопровод ще се свърже със съществуващото трасе на "Булгар-трансгаз" и така газът ще може да стига и до други държави.

Кога точно ще потече газ по новото трасе зависи от това как ще приключат процедурите по акт 16 за газопровода, обясниха от компанията, която изгражда интерконектора: 

Снимка: bTV

"Правим усилия да свикаме акт 16 дори по-рано, как да ви кажа дата, като не знам кога ще се свика тази комисия, правим всичко възможно да е дори по-рано от отоплителния сезон", заяви Теодора Георгиева, изп. директор на „Ай Си Джи Би“.

Капацитетът на новата газова връзка е 3 млрд. куб. метра, количествата, които имаме по дългосрочния договор за получаването на азерски газ обаче са около 1 млрд. годишно.

„Само азерския газ не е достатъчно, за да покрие потреблението на България, очевидно покрива до една трета. Както знаете със съдействието и на министър-председателя и на министъра на енергетиката, се водят ежедневни преговори за осигуряване на дългосрочни договори и предвидимост“, заяви Станислав Тодоров, председател на КЕВР.

А по интерконектора в по-дългосрочен план се очаква да може да се транспортира природен газ от Израел и от Кипър, както и допълнителни обеми от Азербайджан и други страни.
 
"Планира се да се транзитира газ от Азербейджан и през следващите години ще работим, за да осигурим газ от станцията в Александуропилс“, обясни Атанасиос Дагумас, председател на регулаторния орган за енергия на Гърция.

След като се изгради нова компресорна станция при Комотини, до 2 години през новата газова връзка трябва да могат се пренасят до 5 млрд. куб. метра газ.