bTV попита областния управител на Бургас и общината защо обикновени граждани не може да посещават плажната ивица в парк "Росенец".

Общинската администрация обяви, че е задействана процедура да се осигури достъп.

Тези клипове са направени лятото на 2016 г. На кадрите ясно се вижда пясък. Посетителите са гонени от охранители, които не се представят какви са:

Четири години по-късно вчера от кадрите във „Фейсбук“, които показаха съпредседателят на „Да, България“ Христо Иванов и члена на „Да, България“ Иво Мирчев, се вижда, че плажът е засипан с камъни, пясък няма.

В 15:30 ч. bTV попита областният управител защо достъпът до този плаж е ограничен за простосмъртни: "Моля да коментирате получавали ли сте официални жалби от институции, физически или юридически лица за ограничен достъп до плажната ивица край "Росенец", която е изключителна държавна собственост и какви действия сте предприели засегнатите да могат да упражнят своето конституционно право на свободно придвижване?" 

В 19:05 ч., след началото на централната емисия на bTV, от Областната администрация изпратиха официален отговор на въпроса на bTV:

"През 2016 година в Областна администрация Бургас са получени два сигнала от физически лица, отнасящи се до възпрепятстван достъп до нос „Чукалята“ в Лесопарк Росенец. Достъпът до същия се осъществява чрез ПИ 07079.831.131 с начин на трайно ползване „За второстепенна улица“. ПИ 07079.831.131 не е държавна собственост и Областна администрация не разполага с правомощия да се разпореди. В тази връзка, за фактическо изясняване на казуса и формулиране на отговор до адресантите на сигналите, Областна администрация незабавно е поискала становище от компетентните институции. На база на събраните документи, се установява, че към декември 2015 г. на ПИ 07079.831.131 е била поставена бариера. След направени предписания същата е била премахната към него момент. След юли 2016 става ясно, че това не решава проблема с достъпа до брега поради наличието на редица частни имоти и действащ строителен обект. С цел окончателно разрешаване на казуса, Община Бургас изготвя и приема ПУП, според който улица ще осигури свободен достъп на граждани до брега. След юни 2016-а до настоящия момент Областна администрация Бургас не е сезирана по същия казус."

Попитахме общината защо не е осигурен алтернативен път до плажната ивица?

Ето и какъв бе отговорът:  

Xората се организират в социалните мрежи в събота да направят масово посещение до плажа в парк "Росенец".