"ВМЗ" ЕАД и "Кинтекс" ще бъдат включени в забранителния списък за приватизация. Това решиха депутатите с гласуването на първо четене на промените в Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

В парламента бяха внесени два законопроекта - от Манол Генов и група народни представители, а другият – от Министерския съвет.

И в двата законопроекта се предлага включването на "ВМЗ" и "Кинтекс" в забранителния списък за приватизация.

Промените, внесени от Манол Генов и депутати, предвиждат в забранителния списък да влезе и още едно дружество - "НИТИ" ЕАД, Казанлък.

Вносителите и на двата законопроекта отбелязват, че посочените от тях дружества са в добро финансово състояние, бележат значителен ръст в приходите от продажба, погасяват натрупаните през годините задължения, работят на пълен капацитет с ръст в заплащането на труда.

Наред с това ВМЗ и "Кинтекс" са структуроопределящи за военнопромишления комплекс предприятия и са важен елемент в националната сигурност и икономиката на страната, а запазването на изцяло държавното им участие ще гарантира присъствието на държавата на стратегически пазари. В този смисъл приватизацията на тези дружества на този етап не е подходяща, смятат вносителите.