Обмисля се намаляване на праговете за участие в проекти по оперативните програми, за да се допуска участието на по-широк кръг от фирми. Това съобщи вицепремиерът Даниела Бобева по време на дискусия за европейските пари с участието на академичната общност.

Липсата на доверие в системата и отсъствието на оценка за ефекта от влезлите в страната европейски средства бяха сред посочените слабости в работата по оперативните програми. Като пример за тежка процедура беше даден прагът за участие от половин милион по една от тях.

„Един от основните проблеми са тези 500 хиляди - половин милион, има малки фирми, на които им е много половин милион , това ги ограничава. В това отношение трябва за има някаква ревизия”, заяви вицепремиерът.

Още два пакета с мерки за намаляване на административната тежест и мерки за намаляване на междуфирмената задлъжнялост ще бъдат обсъдени от правителството до края на август. Следващия месец трябва да е готов и бизнесплан за Българската банка за развитие и начините, по които тя ще подпомага малките и средните фирми.