С решение от 19 май Върховният административен съд (ВАС) отмени постановлението на Министерски съвет за определяне на нови размери на минималната работна заплата за 2015 г., съобщиха от БСК.

Делото беше заведено от национално представителните работодателски организации Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) и Българска търговско-промишлена палата (БТПП).

Мотивът на бизнеса да атакува решението на МС е, че размерът на минималната заплата не е съгласуван в тристранката, както предвижда Кодекса на труда.

Върховните съдии подчертават, че обсъждането на правителственото постановление за нов размер на МРЗ в Комисията по доходи и жизнено равнище към НСТС не освобождава Министерския съвет от задължението да проведе консултации в рамките на съвета.

Според ВАС, обсъждането на проекта на Закон за държавния бюджет е съотносимо само към размера на МРЗ на държавните служители, но не изобщо към размера на МРЗ за страната.

Обстоятелството, че МС не е длъжен да се съобразява с изразеното становище на работодателските организации, не означава, че не трябва да спазва процедурата по приемането на подзаконовия нормативен акт, а тя не подлежи на разширено тълкуване от страна на издателя на акта, а се спазва стриктно така, както е предвидено от законодателя", пише още в мотивите на ВАС.

Решението може да се обжалва пред 5-членен състав.

"Трудно мога да коментирам решение на съда. В минималната работа заплата, която се изплаща от началото на годината, ще променим и ще направим решението. Не сме го обсъждали като точка, но беше в рамките на бюджета", посочи социалният министър Ивайло Калфин.

Той увери, че решението на ВАС ще бъде приложено и няма да се отрази на пенсионната реформа.

По-късно от "Дондуков" 1 разпространиха стенограма от правителственото заседание, от която се разбира, че решението няма да се обжалва.

"Съдът не може да отсъди друго, дали е формално или не е формално, а след като има жалба и не е спазено нещо, те са длъжни да го решат по този начин; затова коригирайте се бързо с партньорите синдикати и работодатели и на подпис го пуснете, за да действаме", казва премиерът Бойко Борисов на колегите си.