Малките ферми се превръщат в "мини предприятия", които ще продават храни директно на крайния потребител. От аграрното ведомство подготвят разкриването на 15 общински пазара, на които ще се продават домашни продукти. Прекупвачите по веригата ще отпаднат.

По пазарите у нас моменти вносната стока доминира. Проектът на земеделското министерство предвижда да се разкрият нови пазари само за дребните производители, които ще могат да продават суровина - мляко, месо, яйца или преработени продукти директно на крайния потребител.

Стоката ще бъде контролирана и безопасна, ще има етикети и срок на годност. Очаква се дори да бъде по-евтина, защото ще идва директно от фермата. И сега земеделските производители имат право на директни продажби, но интересът към тях е нулев заради тежки административни изисквания. Те са трудно изпълними и затова интересът е почти нулев.

Димитър Янев гледа овце и от години произвежда домашен суджук. Консумират го само в семейството, защото не покрива изискванията за директна продажба на продукта. Отпушването на пазара за най-малките в бранша е добра идея, но проблемът е в инвестициите, които трябва да направят.

„Всеки фермер гледа на един такъв пазар да покаже най- доброто, което произвежда. Ако трябва аз сам да инвестирам , ще ми е трудно. За мен по-скоро това трябва да стане с помощта на различните развъдни асоциации”, казва Янев.

От министерството на земеделието обясниха, че се предвижда създаването на фермерски сдружения, които съвместно с общините ще търсят европейско финансиране.

„Ако говорим за производство на сурово краве мляко, разбира се инвестицията ще е много по-малка. Ако иска да произвежда сирене например или кисело мляко, тук говорим за по-опростени изисквания, разбира се, не като при едно голямо млекопреработвателно предприятие”, пояснява д-р Деница Динчева, дирекция „Животновъдство” в МЗХ.

Сурово мляко, месо, сирене, яйца, мед - това са само част от продуктите, които ще се продават директно от фермите. Общините обаче искат ясен регламент и правила.

„И тогава вече ние може да се сдружим да се направи едно друго сдружение на всички общини от региона, които са заинтересовани, да се създаде едно ръководство, заедно с фермери, производители - това може”, смята Георги Иванов - кмет на Хасково.

„Участието на общините в тези сдружения ще бъде до толкова, че да предоставят терени за изграждането на тези пазари, към настоящия момент всичко е в процес на разработка. Предстои да отидем на място, да разговаряме с общините, да разговаряме с фермерите”, добавя д-р Динчева.

Обсъждането на проекта е в начален етап, но контролът на храните ще бъде железен - обещават от министерството.

И едно уточнение - става въпрос за промени и допълнения във вече съществуващата наредба за директни продажби. Предвижда се да се увеличат и количествата, които ще може да продава фермерът.

Разкриването на подобни пазари е още един начин да се преборят и уличните търговци, които продават - яйца, мляко, сирене, без продуктът да е минал какъвто и да било контрол. А потребителите често се изкушават, защото тенденцията е да се търсят домашно произведени продукти, възможно най-близки до истинския вкус.