Земеделският министър е заявил амбиции до Нова година да бъдат усвоени колкото се може повече средства по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Какво влиза в това количествено измерение обаче не става ясно.

„Нека не гледаме на тези средства като спечелени от община на една или друга политическа сила, а да видим кой стои зад нас - всички български граждани", е заявил Димитър Греков по време на връчването на договори на общински кметове по три от мерките на ПРСР, цитиран от пресслужбата на МЗХ.

По трите общински мерки - 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони", 322 "Обновяване и развитие на населените места" и 313 "Насърчаване на туристически дейности", са одобрени 31 проекта на обща стойност над 90 млн. лв., информира изпълнителният директор на фонда Мирослав Николов. Днес общо 17 от общините получиха договорите си като подписването продължава.

По мярка 321 проектите са 23 на брой със субсидии на стойност 81 млн. лв. С тях общините ще обновят пътища и мостове, ще реконструират водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, ще инвестират в културни центрове, театри, центрове за социални услуги и библиотеки.

Други пет проекта са по мярка 322 с публични средства в размер на 8,5 млн. лв. Общините ще ремонтират паркове, градини, детски площадки и сгради с местно историческо и културно значение, както и поставят осветление, изграждат улична мрежа, тротоари и площади. По мярка 313 договорите са три, със субсидия над 792 хил. лв. Проектите са за строеж и ремонт на туристическа инфраструктура, съоръжения и атракции.

Зам.- министър Явор Гечев е информирал, че новата Програма за развитие на селските райони е в напреднал етап и се планира отваряне на прием по всяка мярка поне два пъти годишно.