Конституционният съд обяви за противоконституционни текстовете от Кодекса на труда, които въведоха санкции за работници и служители без трудов договор и вдигнаха критериите за представителност на синдикалните и работодателските организации на национално ниво. 

Промените бяха атакувани от опозицията. Повече от 50 депутати от Коалиция за България и ДПС сезираха Конституционния съд за измененията в трудовия кодекс.

С решението отпада отговорността на работника или служителя, когато полага труд без сключен трудов договор. Промените в трудовото законодателство предвиждаха глоби в размер на три осигурителни вноски за социално и здравно осигуряване, определени върху минималния осигурителен доход в зависимост от сферата и професията.

Съдиите решиха също, че на конституцията противоречат и текстовете, с които национално представителните работодателски организации трябва да обединяват браншови или отраслови структури и предприятия, в които са наети не по-малко от 100 хил. осигурени по трудово правоотношение лица. В аргументите си те посочват, че „не само драстично се завишават нормите за представителство, но и отпада като критерий броят на членовете-работодатели, което ще ограничи участието на организации на дребния бизнес в тристранния диалог на национално равнище”.

Това създавало предпоставки за небалансирано отношение на държавата към работодателските организации, което дава предимство на организациите на едрия пред тези на дребния и средния капитал.

Позитивната реакция от опозицията не закъсня. „Приветстваме решението на Конституционния съд, защото той доказа, че защитава социалната държава и на първо място работниците,” каза пред журналисти в парламента заместник-председателят на парламентарната група на Коалиция за България Михаил Миков.