България е сред единствените три държави, които изпълняват числените критерии за членство в еврозоната, потвърди финансовият министър Симеон Дянков. Изказването му идва в отговор на писмо на Европейската централна банка, което опровергава тезата на финансовото министерство от последните дни.

От българското ведомство се позоваха на публикувания от финансовата институция дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на сближаване на страната ни с критериите. Според българските експерти по всички числови показатели, например лихви, инфлация, дефицит и съотношението държавен дълг спрямо БВП, България се вмества в референтните стойности.

Другите две страни, изпълняващи критериите от Маастрихт са Дания и Швеция.

От писмото на ЕЦБ, в отговор на запитване от националното радио, става ясно обаче, че интерпретацията е некоректна: „В Доклада за конвергенцията показателите са за периода април 2011 - март 2012 година и тези стойности не могат да се пренасят за никакъв друг период, както е представено в прессъобщението на българското финансово министерство,” пише в писмото си банката. Според институцията „пресмятането не е механично и изисква внимателен анализ за възможни отклонения”.

От ЕЦБ отбелязват, че „заключението, дали една държава е постигнала високо ниво на устойчива съвместимост или не, се прави не само въз основа на механичното изпълнение на числовите критерии”. Европейската финансова институция припомня също, че България не е член на валутния механизъм ЕРМ 2, в който трябва да прекара две години преди да бъде приета в еврозоната.

Според Дянков обаче в никакъв случай писмото на ЕЦБ не е опровержение на заявеното от неговото министерство. Все пак той се съгласи с някои от моментите в него като каза, че отговор на въпроса дали ЕЦБ е готова да приеме България може да се даде само след формално кандидатстване.

„И понеже България не е кандидатствала за еврозоната, критериите, които сега България изпълнява, и това го потвърждават в писмото, се отнасят само за този период,” коментира пред „Фокус” вицепремиерът. „Както ви е известно, ние не се подготвяме в момента да кандидатстваме за еврозоната, защото смятаме, че първо еврозоната трябва да се подобри от институционална гледна точка и чак тогава, като знаем къде влизаме, да кандидатстваме.”