Доходите на населението се повишават, а най-много получаваме от заплати и пенсии. Това сочи статистиката на НСИ за третото тримесечие на годината.

За периода впечатление прави повишението от над 20% на разходите за отдих и свободно време.

Данните сочат, че средно човек от домакинство получава доходи в размер на 1 309 лв., което е ръст от 3,7% спрямо същото тримесечие на 2015 г. Общият разход е 1 223 лв. и се увеличава с 4,7 на сто.

От всички доходи работната заплата има най-висок дял – 54 на сто, следвана от доходите от пенсии (28,3 на сто), доходите от самостоятелна заетост (6,5 на сто) и доходите от социални обезщетения и помощи (3,2 на сто).

Най-много се харчи се храна – 31,6 на сто, жилище (16,7 на сто), данъци и социални осигуровки (11,6 на сто) и транспорт и съобщения (10,8 на сто).

Разходите за храна се повишават слабо – с 1,7 на сто, за жилище (вода, ток, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават с 4,9, за здравеопазване се увеличават с 9,7%.

За алкохол и цигари средно харчим по 54 лв., като тук няма промяна, а за отдих и свободно време даваме повече – от 67 лв. разходите се повишават до 80 лв., или над 20% ръст.