Депутатите приеха на първо четене промени, с които се въвежда допълнителна защита за работниците при неизплатени заплати и обезщетения.

Данните на Инспекцията по труда показват, че към края на месец юни тази година забавените заплати са за около 18 млн. лв. Други 10 млн. са изпратени след намесата на инспекторите.

Инспекцията по труда ще прави проверки и ще излиза с предписания и след прекратяване на трудовия договор, а работниците ще могат да искат заповед за незабавно изпълнение, ако парите им се бавят повече от 2 месеца.

С промените се разширяват правомощията на инспекцията при неизплатени възнаграждения и обезщетения. Фирмите, които бавят пари, няма да могат да участват в обществени поръчки.

Разширява се и кръгът на хората, които могат да поискат обезщетения от Фонда за гарантиране на вземанията. Право ще имат тези, които са прекратили трудовия си договор 6 месеца преди започване на процедурата по несъстоятелност.

Предложените промени предстои да се гласуват на второ четене, за да станат факт.