Равнището на безработица през март 2016 г. е 9,9 на сто, като това е намаление с 0,16 процентни пункта спрямо февруари, съобщиха от Агенцията по заетостта.

В сравнение с март 2015 г. равнището на безработица намалява с 1,1 процентни пункта.

В бюрата по труда са регистрирани 324 309 безработни. Те намаляват с 5301 спрямо февруари. В сравнение с март 2015 г. безработните са значително по-малко – с 37 202 души.

През март 2016 г. на работа са постъпили общо 28 063 безработни, които са с 4502 повече спрямо предходния месец.

Търсенето на работна сила на първичния пазар в бюрата по труда продължава да се увеличава за трети пореден месец. През март 2016 г. най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (4124), от хотелиерството и ресторантьорството (3328), от търговията (3002), от селското, горското и рибното стопанство (2194), от държавното управление (1656 места) и от транспорта (1508).

По програми за заетост в бюрата по труда са заявени 322 работни места, а по схеми на ОП „Развитие на човешкия ресурс“ – 2300 работни места.