Търговските дружества с държавно участие се управляват без ясна стратегия, контролът над ключови предприятия от отбранителната индустрия не е в ръцете на икономическия министър – това е едно от заключенията от одита на Сметната палата за периода от януари 2018 г. до края на 2019 г.

По това време министър е бил Емил Караниколов. От палатата обявиха, че той е неоткриваем и затова докладът е връчен служебно.

Сегашният ресорен министър Кирил Петков също коментира на няколко пъти, че ведомството му е ангажирано с несвойствени дейности, които освен това са управлявани зле. Това стана и причина той да иска сериозни промени в Държавната консолидационна компания, под чиято шапка са много от структурите.

Сред по-любопитните факти, станали ясни по време на проверката, е, че министърът на икономиката упражнява пряко правата на собственост на държавата например в „Плод – Зеленчук“ ЕООД – Габрово (собствен капитал 272 хил. лева, активи за 285 хил. лева и приходи от 146 хил. лева), но компании с многократно по-големи обороти са със статут на дъщерни дружества, което ги прави извън обхвата на министерските правомощия и не правят отчисления от печалбата или не разпределят дивидент в полза на държавата.

Пример за това са „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД със собствен капитал от 290 млн. лв., управлявани активи за 474 млн. лв. и приходи от оперативна дейност над 254 млн. лв.; „Кинтекс“ ЕАД със собствен капитал от 81 млн. лв., активи за над 157 млн. лв. и приходи от оперативна дейност 120 млн. лв.; други дружества от отбранителната индустрия като „Нити“ ЕАД и „Авионамс“ АД; „Еко Антрацит“ ЕАД, „Монтажи“ ЕАД. Всички те са дъщерни на ДКК.

„Липсва ясна стратегия, която да обосновава участието на държавата в стопанската дейност чрез публичните предприятия с очертани мисия, визия, конкретни финансови и нефинансови цели, и определяне на ролята и отговорностите на държавните органи, в т.ч. на министъра на икономиката, за тяхното изпълнение“, пишат от Сметната палата, като допълват, че не е ясно по какъв начин тези предприятия допринасят за повишаването на конкурентоспособността на икономиката, осигуряване на икономически растеж и ръст на износа, създаване и развитие на индустриална и иновационна инфраструктура, намаляване на административната тежест за бизнеса, подпомагане на малките и средни предприятия и т.н.

Как държавата губи милион

Установени са проблеми при ликвидацията на дружествата – няма изисквания за критериите за определяне и продължаване на срока за завършването на ликвидация.

Ето защо процедурата по ликвидация на „Месокомбинат-Плевен“ АД (л.) е продължила прекалено дълго - над 20 г., въпреки че още към 2007 г. имуществото на дружеството е осребрено и са удовлетворени кредиторите му. "По време на дългата процедура са загубени около един милион лева, тъй като е извършено противоправно деяние след като значителни публични средства с години са оставени по банкова сметка на дружество с преустановена дейност. Държавните интереси не са защитени в достатъчна степен", посочват от одитния орган.

Продължителността на ликвидационната процедура на „Божур“ ЕООД (л.), гр.Ямбол, е 21 години до края на 2019 г., а през 2020 г. е назначен нов ликвидатор.

За да научите първи най-важното, изтеглете приложението на bTV Новините за Android и iOS!

Бъдете с нас и във Facebook и Instagram!