Близо 88 на сто от австрийските фирми у нас биха инвестирали в България отново, въпреки проблемите, които срещат.

Сред основните спънки пред бизнеса са липсата на кадри и лошата инфраструктура.

Мениджърите отчитат годишно увеличение на заплатите с  до 11%, но въпреки това трудно намират персонал, затова предлагат нови социални придобивки:

Гъвкаво работно време, като има хора на 4-дневна работна седмица. Според работодателите така стандартните средства за мотивация на служителите стават все по-широки.

И работниците ценят ежегодното увеличение на заплатите.

Производството на една от фирмите, организирано на около 20 километра от столицата, страда и от лошата инфраструктура.

Въпреки трудностите бизнесът остава у нас, защото вижда плюсове в лицето на ниските данъци, ниската цена на работната ръка и фактът, че страната ни е член на ЕС.

Инвеститорите обаче искат по-активна борба с корупцията, повече правна сигурност и по-предвидима икономическа политика.