Голяма авария на хвостопровод под Лъки е довела до замърсяване на водите на реките Юговска и Чепеларска днес следобед, съобщиха от МОСВ.

Екипи на РИОСВ от Пловдив и Смолян са взели проби и е установено изпускане на хвост във водите на река Юговска, близо до Лъки.

До инцидента се е стигнало след авария на довеждащ хвостопровод на "Лъки инвест" ЕООД, в следствие на което водите на реката са със силно променен цвят. От Басейнова дирекция предупреждават общините в засегнатия район да предупредят населението за възможно замърсяване на водите в река Чепеларска и ползването им.

Става дума за Лъки, Асеновград, Садово Родопи и Марица. Ще бъде направен анализ за качеството на питейната вода от водоизточниците на река Чепеларска. За замърсяване ще бъде проверена и река Марица. 

Сигналът е получен около 15 ч. от граждани, взети са водни проби от 8 пункта на реките Юговска и Чепеларска от Байсенова дирекция.

„По дневниците на фабриката се установява, че аварията е станала около 9:30 ч. сутринта и в рамките на около  час аварията  е била отстранена. Спряна е фабриката и е започнало възстановяване на тръбата. По време на проверката тръбата вече е била възстановена и дейността на фабриката е била нормална. Съответно, за допуснатото нарушение в случай, че не подлежи на наказателна отговорност, ще приложим административнонаказателни мерки“, обясни Екатерина Гаджева, директор на РИОСВ-Смолян.